bar-lev high-tech park

טופס הרשמה למאגר משרות פארק היי-טק בר-לב

ברוכים הבאים לטופס ההרשמה למאגר המשרות של פארק היי טק בר לב. בכל פעם שנוצר צורך בעובדי היי טק עבור אחת מהחברות המשתכנות בפארק, רשימת המשרות מופצת לכל החברים במאגר ללא כל סינון. איננו שומרים קורות חיים ו/או פרטים שאינם רלוונטיים. כדאי להרשם למאגר גם את/ה עובד/ת. ייתכן שבעוד זמן מה תתקבל בתיבת המייל שלך הצעה שקשה יהיה לסרב לה. הצטרפות למאגר מהווה אישור לקבלת עדכונים ורשימת משרות פתוחות. איננו מעבירים את המאגר לכל גורם ולא נשתמש בו לפרסום מכל סוג שהוא. בכל מייל שתקבלו מאיתנו תהיה אפשרות להפסיק את הדיוור. לשאלות אפשר לפנות אלינו למיילnewsletter@barlevhightech.co.il
תודה ובהצלחה,
פארק היי טק בר לב

דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
מקצוע