Bar-Lev High-Tech-Park צור קשר תפריטסגור

מעוניינים לשמוע עוד? צרו קשר

מכירות

רם לוינסון
מנהלת האתר
1-700-555-080
ram@barlevhightech.co.il

לגור בגליל

הגליל מתרחב וצומח. ישובים רבים נמצאים בתנופת קליטה ומספקים איכות חיים שאין דומה לה בישראל. תרבות הפנאי בגליל מפותחת, ומערכת החינוך האיכותית מציעה אפשרויות רבות ומגוונות. הנהלת הפארק מקושרת עם כל הגורמים המסייעים במעבר משפחות לגליל ועם המועצות המקומיות, ותשמח לסייע במעבר לגליל ובקליטה חלקה לכל בני המשפחה.

לעבוד בגליל

החיים והעבודה בגליל מספקים כר נפלא ליצירתיות וחדשנות, לתרבות פנאי ולחיי קהילה. סביבת פיתוח ועבודה כמו פארק היי-טק בר-לב, הממוקמת בלב טבע ירוק ומול נוף יפהפה, ללא פקקי תנועה ובעיות חניה, מייצרת אטמוספירה מיוחדת במינה – אווירה המאפשרת צמיחה אישית ועסקית בקצב חיים היוצר הרמוניה בין קריירה, חיי משפחה ותרבות פנאי.

המעבר לגליל

חברות שיבחרו לעבור לגליל ייהנו לא רק ממגוון תמריצים והטבות, אלא גם מסיוע צמוד של הנהלת הפארק ושל גופים ממשלתיים ואחרים העוסקים בקידום הגליל ובקידום אוכלוסיות מיעוטים. הסיוע כולל חשיפה לתמריצים הרלוונטיים וסיוע בקבלתם, מציאה והכשרה של עובדים מתאימים, סיוע במציאת ספקי שירותים נלווים, סיוע בהעברת משפחות ובקליטתם.

תמריצים והטבות

ממשלת ישראל הציבה את פיתוח הגליל בראש סדר העדיפויות. פארק היי-טק בר-לב ממוקם באזור עדיפות לאומית א'. חברות בפארק, הזכאיות לכך, יכולות לממש הטבות בשני מסלולים:

מענקי הון – מענק של 20% מסך ההשקעה בציוד יצרני חדש (למפעל מאושר-יצוא, שהיקף הייצוא שלו בשיעור של 25% מכלל המחזור כתוצאה מההשקעה).

הטבות מס – מס חברות בשיעור של 7.5% (במקום 25%) ומס על דיווידנד בשיעור של 20% (במקום 30%) – למפעל מועדף-יצוא, המייצא 25% מכלל המחזור.
ובנוסף: השתתפות בשכר עובדים מאוכלוסיות מיוחדות (מיעוטים, חרדים, הורים יחידים ובעלי מוגבלויות).

  • מענקים מוגדלים בתוכנית הסיוע של המדען הראשי.
  • חברות שיבחרו לעבור לגליל ייהנו מסיוע צמוד של הנהלת הפארק ושל גופים ממשלתיים ואחרים.
  • חברות שיבחרו להעסיק בני מיעוטים יזכו לסיוע משלל ארגונים, כולל מימון הכשרה והשתתפות של עד 40% בשכר העובדים.
  • השכר הממוצע בצפון נמוך מהשכר הממוצע במרכז הארץ ותחלופת העובדים נמוכה יותר.
  • העובדים המתגוררים בחלק מהישובים הסמוכים לפארק נהנים אף הם מהטבות במס הכנסה.